Συνεντευξη για το κινημα ZEITGEIST στο περιοδικό Downtown.