Ο ΑΝΔΡΑΣ-ΠΑΤΕΡΑΣ

TRUELIES:

Ενα διαζύγιο, η ένας χωρισμός είναι μια δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση για όποιον εμπλέκεται σε αυτό.Το γεγονός όμως οτι μπορεί να υπάρχουν και παιδιά που άθελά τους μπαίνουν στη μέση μιας διαφωνίας , κάνει το χωρισμό, ακόμα πιο δύσκολο ψυχολογικά σαν εμπειρία. Αυτό όμως που πάλι η χώρα μας πρωτοτυπεί, είναι το κατά πολύ «ξεπερασμένο»  οικογενειακό δίκαιο σε σχέση με άλλες οικογενειακές χώρες. Στατiστικά, σε 100 διαζύγiα στην Ελλάδα , στα 99 η επιμέλεια t;eknvn δίνεται στην μητέρα.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την «απομάκρυνση» των παιδιών απο τον άλλο γονέα, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται για την ψυχολογική εμπειρία των παιδιών….Ακολουθεί ενα πολύ ενδιαφερον άρθρο , ενός μέλους του ΣΥΓΑΠΑ ( Συλλόγου Πατρικής και Γονικής Αξιοπρέπειας) που μας περιγράφει μια δεδομένη πλέον αλήθεια για τον άνδρα-πατέρα:

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΝΔΡΑΣ-ΠΑΤΕΡΑΣ & ΔΙΑΖΥΓΙΟ-ΤΕΚΝΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦH

Είναι δεδομένο, και στατιστικά αποδεδειγμένο, στην καθημερινή ελληνική δικαστηριακή πρακτική των διαζυγίων η απονομή του προνομίου της τιμής της ανατροφής των τέκνων να απονέμεται σχεδόν καθ’ ολοκληρία, αποκλειστικά στον…..
γονέα θηλυκού γένους, πάρα τις επαγγελίες των σχετικών νόμων κλπ περί ισότητας των δυο φύλων. Με τη τιμητική αυτή απονομή ο γονέας έχει πλέον πρόσβαση στην αποκλειστική συναισθηματική διαμόρφωση και «χρήση» του ανηλίκου τέκνου, και το μοίρασμα της με τον άλλο γονέα, επαφίεται στη πράξη σχεδόν πάντα και αποκλειστικά στη διακριτική του ευχέρεια, που με δεδομένη την αντιπαλότητα, έχθρα και καχυποψία μεταξύ τους εύκολα συμπεραίνει κάνεις ότι δεν συντρέχουν πρακτικοί λόγοι για να αποποιηθεί το αποκλειστικό του προνομίου, κυρίως φοβούμενος το «θεριό» της αρπάγης της αποκλειστικότητας από την άλλη πλευρά.

Η προνομιακά επιδαψίλευση αυτής της υπέρτατης τιμής περίτεχνα βαφτίζεται ως «ανάθεση αποκλειστικής άσκησης του δικαιώματος της γονικής μέριμνας του τέκνου», έκφραση που έχει γίνει συνώνυμη του θηλυκού γένους, και υπό αυτήν την έννοια, στη συνέχεια, αντί για τιμή, προσμετρείται ως βάρος με οικονομική αποτίμηση, ώστε να αποτελέσει και μέρος του οικονομικού συμψηφισμού, που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον πατέρα.

Εξίσου κομψά έχει μετονομαστεί το δικαίωμα της ιερής αρχέγονης βιωματικής σχέσης γονέα-τέκνου σε «δικαίωμα επικοινωνίας γονέα με τέκνο» το όποιο στη πράξη πρόκειται μάλλον για δικαίωμα της μητέρας, στην αποξένωση του πατέρα από το τέκνο του. (βλ. P.A.S.) Αντίθετα η «επιδίκαση επιβολής υποχρέωσης καταβολής χρηματικής διατροφής για τα τέκνα του στην πρώην σύζυγο», έκφραση συνώνυμη του ανδρικού φύλου μαζί με τον διασυρμό του, αποφασίζεται και απαγγέλλεται, αβασάνιστα, συλλήβδην σε άπαντες τους χωρισμένους πατεράδες, χωρίς να λαμβάνεται υπ όψιν η προσωπικότητα και η βούληση του πατέρα, παρά μόνο η πιθανολογούμενη διάσταση, η δικαστηριακή οικονομική του κατάσταση που συχνά απέχει παρασάγγας από την πραγματική, οι «συγκεκριμένο-αόριστες ανάγκες του τέκνου» ενώ η συνομολογία του, συχνά σε συνθήκες πίεσης, αποτελεί από μόνη της (αν είναι δυνατόν?) το αλάθητο τεκμήριο αληθείας της απόφασης, όταν βέβαια το «συμφωνηθέν» χρηματικό ποσό είναι αρκούντως υψηλό και όχι το αντίθετο. Συχνά ακούγεται και η «παρηγορητική» έκφραση, ακόμα και από τον ίδιο του το συνήγορο – «Δεν πειράζει, για τα παιδιά σου είναι» – λες και ο ίδιος, δε γνωρίζει και χρειάζεται δασκάλους για να του διδάξουν και να του επιβάλλουν μαθήματα για το τι χρειάζονται τα ίδια του τα παιδιά.

Η διαχείριση και η κατάληξη του μηνιαίως καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού, είναι πρακτικά ανεξέλεγκτη. Το ύψος των παχυλών επιδικαζόμενων διατροφών περισσότερο εκλογικεύει και συντονίζεται με την ευημερούσα οικονομική πραγματικότητα των επαγγελματιών του χώρου παρά αντικατοπτρίζει τη συχνότατα δεινή και δυσχερή οικονομική δυνατότητα των διαζευγμένων πατεράδων. Αναπαράγει, το εσφαλμένο στερεότυπο του, πάλαι ποτέ, «ισχυρού» άνδρα έναντι της «ανίσχυρης» γυναίκας.

Η οικονομική αφαίμαξη του πατέρα στα όρια, συχνά και πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων του, οδηγώντας τον σε εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, οικογενειακών κειμηλίων και συναισθηματικών αντικειμένων, δεν του αφήνει καμία διαπραγματευτική ισχύ σε σχέση με τα παιδιά και την πρώην σύζυγο, παγιώνοντας και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την οριστική αποξένωση μεταξύ τους, εξαλείφοντας συγχρόνως κάθε υποψία επανασύνδεσης τους, ενώ δημιουργεί συνθήκες πρόκλησης άλλων διαζυγίων και από τις πλέον ανυποψίαστες συζύγους, όταν το πληροφορηθούν. Απαξιώνει, προσβάλει, βάναυσα τη προσωπικότητα του, ως άνδρα-πατέρα και γονέα, πέρα από την άνιση μεταχείριση που βιώνει. Τον απογυμνώνει από το γονικό του δικαίωμα να αξιολογεί κατά την κρίση του τις ανάγκες του παιδιού του και να συμβάλει εκούσια και ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές του δυνατότητες, διαπαιδαγωγώντας, με το ύψος της εκάστοτε παροχής, το παιδί του, σύμφωνα με το αλάθητο πατρικό του φίλτρο. Η υποχρέωση διατροφής όταν επιβάλλεται παγίως και άνωθεν, δημιουργεί συνθήκες οικονομικών και ποινικών διώξεων του, σε περίπτωση έστω και προσωρινής του οικονομικής δυσπραγίας, όχι μόνο λογω της μη καταβολής της, αλλά και από αιτίες προσωπικής εμπάθειας και αντεκδίκησης, με συνέπειες συχνά ολικής καταστροφής για τον ίδιο και κατ’ επέκταση μακροπρόθεσμα και για τα παιδιά του, τα οποία υποτίθεται ότι προστατεύει η απόφαση.

Η αβασάνιστη επιδίκαση διατροφών, σε ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν, διαρρηγνύει ανεπιστρεπτί την σχέση γονέα-τέκνου, τους φέρνει αντίπαλους στο δικαστήριο, εμπεδώνει σχέσεις μίσους, αδιαφορίας, συμφέροντος, αποξένωσης δημιουργώντας στον πατέρα οικονομικές υποχρεώσεις, περιχαρακωμένες μόνον από το «εξ’ αίματος δίκαιον» (jus sanguinis) χωρίς κανένα αντίκρισμα αμοιβαίας αγάπης, σεβασμού, αλληλοβοηθείας, στοργής. Συγχρόνως παραβλέπονται οι σύγχρονες δυνατότητες σύναψης σπουδαστικών δανείων με τραπεζικά ιδρύματα με ευθύνη του ενηλίκου σπουδαστή και με μακρό χρόνο ευνοϊκής αποπληρωμής. Τον υποχρεώνει να ζει σε κατάσταση συνεχούς ανησυχίας και αγωνίας με δεδομένες τόσο τις ανά διετία αναπροσαρμογές των διατροφών, όσο και τις αργές και χρονικά απροσδιόριστες διαδικασίες εκδίκασης και έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων όλων των βαθμίδων.

Ακόμη είναι αναγκασμένος να εξοικονομεί συνεχώς χρήματα υποβάλλοντας σε συνεχή ένδεια τόσο τον ίδιο όσο και την ενδεχόμενα νέα οικογένεια, εάν καταφέρει λογω των προαναφερθέντων προβλημάτων να δημιουργήσει, ώστε να ανταπεξέλθει τόσο στα αλλεπάλληλα δυσβάστακτα δικανικά έξοδα όσο και να αντιμετωπίσει τυχόν «δυσάρεστες εκπλήξεις» από απρόβλεπτες αποφάσεις. Η μετατόπιση της επίλυσης των προβλημάτων των διαζυγίων, με μέριμνα των πρώην συζυγών-γονέων, αποπροσανατολίζει και δημιουργεί αντιπερισπασμό για τις ουσιαστικές ευθύνες της πολιτείας που βασιλεύει πάνω σε διαιρεμένες και πανταχόθεν ευάλωτες οικογένειες, κατά κανόνα στην πλέον παραγωγική τους ηλικία και που ο μεγάλος τους αριθμός σήμερα αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας και αποτελεί τον «μίτο της Αριάδνης» στα τόσα πολλά σημερινά «ανεξήγητα» αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα.

Τα ζητήματα του γάμου, της οικογένειας, των διαζυγίων όσο και η μετέπειτα πορεία των παιδιών των διαζυγίων, κυριολεκτικά αφήνονται στη τύχη τους, στην ουσία χωρίς κανένα γονέα, βορά σε κάθε είδους «ειδικούς καλοθελητές», πέραν κάθε αρχής προστασίας της οικογένειας, του γάμου, της παιδικής ηλικίας, της αξιοπρεπείας.

Michael Pakas

ΠΗΓΗ

SYGAPA – ΣΥ.Γ.Α.Π.Α.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ- ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΓΟΝΕΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
Φράγκων 19 Θεσσαλονίκη, τηλ 2310524285, φαξ 2310524319,
Αθήνα: Αινιάνος 8 (Πεδίον του Αρεως), ΤΚ 11521, τηλ: 210-64.11.977
Δράμα: Τέρμα Χρυσοβέργη 2521034910, Αλεξανδρούπολη: 14ης Μαίου 1, 3ος όροφος, Σέρρες: Τσαλοπούλου 13α (ΣΟΦΨΥ)
κινητό 6942989785, mails: goneas2005@yahoo.gr, President: Spitalas@yahoo.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://www.sos-sygapa.eu
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ:
http://internationalienation.blogspot.com
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ: http://www.ipetitions.com/petition/greekfamilylaw/
SYGAPA 2 (ΗΜΑΘΙΑ) http://olganos.blogspot.com
SYGAPA 3 (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) http://sygapalexandroupolis.blogspot.com
SYGAPA 4 (ΠΑΤΡΑ) :http://sygapapatras.blogspot.com
SYGAPA 5 (ΛΑΡΙΣΑ) : http://sygapalarissa.blogspot.com
SYGAPAFRANCE: http://sospapagrecs.over-blog.com
SYGAPA 6 (ΔΡΑΜΑ): http://sygapadramas.blogspot.com
SYGAPA 7 (ΚΡΗΤΗ) http://sygapakritis.blogspot.com
ΠΑΤΕΡΑΣ: http://patrotita.blogspot.com
ΓΟΝΕΙΣ: http://gonis-sygapa.blogspot.com
ΓΟΝΕΑΣ : http://goneas.blogspot.com
FORUM: http://groups.yahoo.com/group/goneas2005
groups sygapa:
FACEBOOK , MYSPACE, ZORPIA ,HI.5
ΣΥΓΑΠΑ: http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=6965054543
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=83895595699&ref=share
http://www.sos-sygapa.eu
https://sites.google.com/site/goneas2008/goneas
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ:
http://groups.yahoo.com/group/goneas2005/files/EFHMERIDES%20SYGAPA

11 σκέψεις σχετικά με το “Ο ΑΝΔΡΑΣ-ΠΑΤΕΡΑΣ

 1. Αφού εμείς δυστυχώς δεν έχουμε την ωριμότητα να ειμαστε γονείς οταν πάψουμε να ειμαστε σύζυγοι..φυσικό είναι άλλοι να διαχειρίζονται και τις σχέσεις των παιδιών μας.Πάντα ψάχνουμε κάποιον να μας λύσει το πρόβλημα,ειδικοί,δικαστικοί,γονείς,γειτονες…ολοι οι άλλο εκτός απο μας!!
  Ας μην παραπονιόμαστε..μάνες και πατεράδες.

 2. Τα παιδιά χρειάζονται εξίσου και τους δύο γονείς είτε χωρισμένους είτε όχι!
  Υποστίρηξη και λογικές εξηγήσεις και από τα δύο μέρη, χωρίς ποτέ μα ποτέ να κατηγορούν ο ένας τον άλλο στο παιδί. Αυτό είναι ένα τεράστιο και ανώριμο λάθος που μπορεί να ικανοποιεί τον εγωισμό του γονέα αλλά ταυτόχρονα πληγώνει αφάνταστα την ψυχούλα του παιδιού!
  Ο πατέρας (σε περίπτωση διαζυγίου) έχει ίσο δικαίωμα να βλέπει και να μεγαλώνει τα παιδιά του όσο και η μάνα. -είμαι μία μητέρα που αγαπά τα παιδιά της και δεν θα ήθελε με τίποτε να τους στερήσει τον πατέρα τους απλά και μόνο γιατί τα αγαπάω τόσο πολύ που δεν θα το έκανα ποτέ!

 3. Είναι τόσο παράλογο και τόσο απαράδεκτο η εν διαστάσει μαζί σου, «μητέρα» του παιδιού σου να μπορεί, παρά τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις περί «επικοινωνίας» του πατέρα με το παιδί του, να μεθοδεύει με κάθε τρόπο την πλήρη αποκοπή, τον ουσιαστικό απογαλακτισμό του παιδιού από τον άνθρωπο που κάθε στιγμή και με όλους τους τρόπους επιμένει να δείχνει την αφοσίωση του και την αγάπη του σ’αυτό. Αντί να επιδιώκει και να αγωνίζεται για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συνεύρεση πατέρα-παιδιού, να μηχανεύεται με κάθε τρόπο πως θα ξεριζώσει ότι πιο τρυφερό και αληθινό, πως δηλαδή το παιδί θα ξεχάσει, πως θα απομακρυνθεί εντελώς από τον πατέρα του. Πως μπορεί μια κοινωνία να ελπίζει ότι θα στηρίζεται σε πραγματικές αξίες, όταν ουσιαστικά αδιαφορεί μπροστά σ’ αυτό τον βιασμό της ψυχούλας αυτών των παιδιών που δεν μπορούν να αντιδράσουν. Είμαστε απαράδεκτοι και αχαρακτήριστοι. Εγώ σαν πατέρας δεν πρόκειται να σταματήσω να αγωνίζομαι για το πραγματικό καλό του μικρού μου αγοριού που ξέρω ότι με ζητάει και με περιμένει.

 4. SYGAPA – ΣΥ.Γ.Α.Π.Α.
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
  ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ- ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΓΟΝΕΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
  Φράγκων 19 Θεσσαλονίκη, τηλ 2310524285, φαξ 2310524319,
  Αθήνα: Αινιάνος 8 (Πεδίον του Αρεως), ΤΚ 11521, τηλ: 210-64.11.977
  Δράμα: Τέρμα Χρυσοβέργη 2521034910, Αλεξανδρούπολη: 14ης Μαίου 1, 3ος όροφος, Σέρρες: Τσαλοπούλου 13α (ΣΟΦΨΥ)
  κινητό 6942989785, mails: goneas2005@yahoo.gr, President: Spitalas@yahoo.gr
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://www.sos-sygapa.eu
  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ:
  http://internationalienation.blogspot.com
  ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ: http://www.ipetitions.com/petition/greekfamilylaw/
  SYGAPA 2 (ΗΜΑΘΙΑ) http://olganos.blogspot.com
  SYGAPA 3 (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) http://sygapalexandroupolis.blogspot.com
  SYGAPA 4 (ΠΑΤΡΑ) :http://sygapapatras.blogspot.com
  SYGAPA 5 (ΛΑΡΙΣΑ) : http://sygapalarissa.blogspot.com
  SYGAPAFRANCE: http://sospapagrecs.over-blog.com
  SYGAPA 6 (ΔΡΑΜΑ): http://sygapadramas.blogspot.com
  SYGAPA 7 (ΚΡΗΤΗ) http://sygapakritis.blogspot.com
  ΠΑΤΕΡΑΣ: http://patrotita.blogspot.com
  ΓΟΝΕΙΣ: http://gonis-sygapa.blogspot.com
  ΓΟΝΕΑΣ : http://goneas.blogspot.com
  FORUM: http://groups.yahoo.com/group/goneas2005
  groups sygapa:
  FACEBOOK , MYSPACE, ZORPIA ,HI.5
  ΣΥΓΑΠΑ: http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=6965054543
  ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=83895595699&ref=share
  http://www.sos-sygapa.eu
  https://sites.google.com/site/goneas2008/goneas
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ:
  http://groups.yahoo.com/group/goneas2005/files/EFHMERIDES%20SYGAPA

 5. ΚΑΛΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. ΤΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΤΕΡΑΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΔΕΚΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΠΟΤΕ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΒΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΑΤΑΠΑΤΑ-ΑΛΛΑ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ. ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ Ο,ΤΙ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.ΤΟ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΑΝ ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΟΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟ Ο ΘΙΓΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ? ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ? ΕΧΕΤΕ ΡΩΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ ΜΑΝΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ? ‘Η ΑΠΛΑ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ.

  1. Η δικαιοσύνη δεν απονεμεται οταν βάζουμε τους πάντες στην ιδια ζυγαριά, η πατρότητα είναι εξίσου σημαντική με την μητρότητα όμως ,οι «συμπεριφορές» διαφόρων μανάδων και πατεράδων ειναι ιδιόμορφες ανάλογα με τη σχέση και το είδος του ¨»πολιτισμού» που εμπεριέχει ο χωρισμός τους…Τώρα ποιά πλευρά βλέπω εγώ σαν διαχειριστης του ιστολογίου, είναι αυτή που πρέπει και θέλω να αναδειξω γιατί αφορά μιά κατάφωρη αδικία απέναντι στην πατρότητα….Μπορεί πολλοί πατεράδες να αδιαφορούν….και εγω συμφωνώ, αλλά εγώ είμαι ένας πατέρας που δεν αδιαφορώ, πληρώνω την διατροφή στα τέκνα μου κανονικά,αυτά όμως έχω να τα δω 8 μηνες με 60 μηνυσεις στερησης επικοινωνιας που εκκρεμουν απέναντι στην πρώην μου σύζυγο,και οποίες ΟΤΑΝ ΕΚΔΙΚΑΣΤΟΥΝ , ήδη τα παιδιά μου θα με έχουν ξεχάσει….Και σε ερωτω , αγαπητή αναγνώστρια Μαρία Γ., ποιά πλευρά θέλεις να αναδείξω ;;;;; Την «γνωστή» πλευρά της αδικημένης μητέρας την γνωρίζουμε και για αυτό άλλωστε ΟΛΗ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ. Την άλλη πλευρά όμως που πολλοί δεν ξέρουν πρέπει επίσης να τη διαδώσουμε…

 6. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΛΗΝ 677/1994 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ )ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s